Gaja - Zakład kształtowania i pielęgnowania zieleni

DORADZTWO ORAZ USŁUGI LEŚNE

• Doradztwo leśne dla prywatnych właścicieli lasów z wykorzystaniem dofinansowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

• Pozyskanie drewna
• Hodowla i ochrona lasu: zalesienia, ochrona i odnawianie powierzchni leśnych, zalesianie gruntów porolnych, trzebież selekcyjna, pielęgnacją upraw i młodników, projektowanie i zakładanie szkółek leśnych