Gaja - Zakład kształtowania i pielęgnowania zieleni

USŁUGI MINIKOPARKĄ ŁAŃCUCHOWĄ - WYKOPY WĄSKOPRZESTRZENNEOferujemy usługi minikoparką łańcuchową.

Minikoparka (trencher) jest urządzeniem stosowanym do robót ziemnych przy drobnych pracach budowlanych. Użycie minikoparki daje możliwość wykonania wąskich wykopów o niewielkich głębokościach (do 60 cm). Ziemia jest odkładana na bok, co ułatwia późniejsze zasypanie wykopu. Urządzenie to stosuje się w miejscach gdzie nie ma dostępu dla ciężkiego sprzętu. Wykorzystanie minikoparki zamiast zwykłej koparki, pozwala na zmniejszenie ilości urobku ziemnego, a także na lepszą ochronę nawierzchni w miejscu prowadzonych wykopów. Dzięki niewielkim rozmiarom i wadze minikoparka jest stosunkowo łatwa w transporcie. Stosuje się ją przy pracach w gruntach lekkich, wykonując np. wykopy pod systemy nawadniające, proste przewody instalacyjne, czy też obrzeża trawnikowe.

Dane koparki łańcuchowej:
Model laski TR 50/6,5 z ramieniem 60 - z napędem spalinowym silnikiem benzynowym o mocy 6,5 KM, rozruch ręczny, głębokość kopania 60 cm, szerokość rowka 10 cm.