Gaja - Zakład kształtowania i pielęgnowania zieleni

EKSPERTYZY
OGRODY – PROJEKTOWANIE, ZAKŁADANIE, PIELĘGNACJA
PLACE ZABAW • CHOINKI

GAJA - zieleń bez tajemnic.

O FIRMIE:
Zakład Kształtowania i Pielęgnacji Zieleni „GAJA” powstał w 1998 roku i działa na rynku usług związanych z architekturą krajobrazu, ogrodnictwem i leśnictwem. Wykonujemy także ekspertyzy dendrologiczne i inwentaryzacje zieleni.
Oferujemy ocenę stanu zdrowotności drzew stojących oraz zagrożenia wywrotami za pomocą najnowocześniejszego specjalistycznego sprzętu. Jesteśmy w posiadaniu tomografu dźwiękowego PICUS SONIC TOMOGRAF służącego do bezinwazyjnego, a więc bezpiecznego badania drzew. Urządzenie to umożliwia: diagnozę stanu zdrowotnego drzewa, wykrywanie zgnilizn i pęknięć w pniu oraz ocenę odporności drzewa na wiatr.
Zajmujemy się projektowaniem, aranżacją i pielęgnacją terenów zieleni. Realizujemy zamówienia zarówno prywatnych inwestorów jak i zlecenia publiczne. Projektujemy i urządzamy ogrody przydomowe, zieleńce, skwery, parki, ogrody przed siedzibami firm oraz zieleń osiedli mieszkaniowych. Udzielamy gwarancji na wykonane przez nas usługi.
Wykonujemy kompleksowe prace pielęgnacyjne terenów zieleni takie jak: przycinanie drzew i krzewów, nawożenie, zakładanie instalacji odwadniających i nawadniających, opryski profilaktyczne oraz zwalczające choroby i szkodniki a także koszenie i renowację trawników.
Jesteśmy przedstawicielem firmy „NOVUM” produkującej urządzenia zabawowe. „GAJA” zrealizowała dotychczas kilkadziesiąt placów zabaw dla dzieci. Posiadamy certyfikaty uprawniające do wykonywania kontroli bezpieczeństwa placów zabaw.
Dodatkowo prowadzimy hurtową i detaliczną sprzedaż ciętych choinek – jodły kaukaskiej z własnej plantacji.

Swoją ofertę kierujemy głównie do osób z rejonu województwa zachodniopomorskiego (zwłaszcza Szczecina i okolic), natomiast badania tomograficzne drzew wykonujemy na terenie całej Polski.

ZAKŁAD KSZTAŁTOWANIA I PIELĘGNACJI ZIELENI "GAJA" OFERUJE:
USŁUGI EKSPERCKIE:
• Ekspertyzy i opinie dendrologiczne • Doradztwo leśne i ogrodnicze • Inwentaryzacje zieleni • Przygotowywanie wniosków dotyczących usunięcia drzew i krzewów • Bezinwazyjne badanie soniczne drzew dźwiękowym tomografem komputerowym Picus.

USŁUGI Z DZIEDZINY ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I OGRODNICTWA:
• Projektowanie i urządzanie terenów zieleni takich jak: parki, skwery, promenady, zieleń osiedlowa, ogrody prywatne, zielone wizytówki firm, ogrody na dachach, ogrody wodne • Rewaloryzacja parków zabytkowych • Budowa obiektów małej architektury • Projekty i wykonanie instalacji odwaniających oraz nawadniających • Usługi ogrodnicze: pielęgnacja zieleni, opryski przeciwko szkodnikom i chorobom roślin, zakładanie trawników z siewu i z rolki, pielęgnacja trawników (nawożenie, koszenie, wertykulacja) • Pielęgnacja i leczenie drzew również pomników przyrody • Nasadzenia i przesadzanie dużych drzew za pomocą specjalistycznego sprzętu • Wycinki drzew oraz cięcia: techniczne, sanitarne, korygujące, prześwietlające i odmładzające • Karczowanie • Usuwanie drzew trudnych i niebezpiecznych • Zabezpieczanie drzew przed wywaleniem
Do góry
PLACE ZABAW:
• Projektowanie i urządzanie • Kontrole bezpieczeństwa w ramach ścisłej współpracy z Centrum Kontroli Placów Zabaw

USŁUGI LEŚNE:
• Pozyskanie drewna • Hodowla i ochrona lasu: zalesienia, ochrona i odnawianie powierzchni leśnych, zalesianie gruntów porolnych, trzebież selekcyjna, pielęgnacją upraw i młodników, projektowanie i zakładanie szkółek leśnych • Doradztwo leśne dla prywatnych właścicieli lasów z wykorzystaniem dofinansowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

SPRZEDAŻ:
• Choinek (jodły kaukaskiej) z własnej plantacji w hurcie i detalu • Stroiszu


zobacz nas na Facebooku


Słowa kluczowe: architekt krajobrazu, badanie dendrologiczne, badanie drzew, badanie pomników przyrody, badanie tomograficzne drzew, chirurgia drzew, choinka, choinki jodłowe, cięcie drzew, dendrolog, doradztwo leśne, dźwiękowy tomograf komputerowy, ekspertyzy dendrologiczne, firma ogrodnicza garden, garten, inwentaryzacje zieleni, jodła kaukaska, Kinderspielplatz, kontrola placów zabaw, leczenie drzew, nawadnianie, odwodnienie, ogrodnictwo, ogrodnicy, ogrody, ogród, opinie dendrologiczne, Picus Sonic Tomograph, pielęgnacja drzew, pielęgnacja ogrodów, pielęgnacja terenów zielonych, pielęgnacja zieleni, plac zabaw, place zabaw, pogotowie ogrodnicze, projekt ogrodu, projektowanie ogrodów, projektowanie terenów zielonych, przesadzanie drzew, przesadzanie dużych drzew, przycinanie drzew, sadzenie drzew, soniczne badanie drzew, Spielplatz, sprzedaż choinek, trawniki, urządzanie ogrodów, urządzanie terenów zielonych, usługi leśne, usługi ogrodnicze, wnioski o wydanie decyzji o usunięciu drzew, wycinka drzew, wyposażenie placu zabaw, zakładanie ogrodów, zezwolenie na usunięcie drzew, zezwolenie na wycinki


Do góry