Gaja - Zakład kształtowania i pielęgnowania zieleni

OPINIE DENDROLOGICZNE


OPINIE DENDROLOGICZNE

Zakład Kształtowania i Pielęgnacji Zieleni GAJA oferuje wykonanie ekspertyzy dendrologicznej zawierającej ocenę stanu zdrowotnego drzew, odporności na wywalenie przez silne wiatry oraz kierunków prowadzenia prac pielęgnacyjnych. Oceniamy równie stopień zagrożenia jakie stanowi drzewo dla ludzi i mienia. Sporządzamy dokumentację potwierdzoną przez rzeczoznawcę SiTR z zakresu leśnictwa i terenów zielonych. Do wykonania ekspertyzy wykorzystujemy nieinwazyjną metodę diagnostyki drzew z wykorzystaniem tomografu dźwiękowego PiCUS. Jesteśmy również w posiadaniu świdra Presslera. Wydajemy opinię dendrologiczną potwierdzoną przez rzeczoznawcę SiTR z zakresu leśnictwa i terenów zielonych. Do ekspertyzy dołączamy tomogram obrazujący przekrój poprzeczny wnętrza pnia.