Gaja - Zakład kształtowania i pielęgnowania zieleni

EKSPERTYZY
OGRODY – PROJEKTOWANIE, ZAKŁADANIE, PIELĘGNACJA
PLACE ZABAW • CHOINKI

GAJA - zieleń bez tajemnic.

Właściciel firmy, mgr inż. Jacek Szymaniak, ukończył Wydział Leśny SGGW w Warszawie. Pracując przez 16 lat na stanowiskach leśniczego i nadleśniczego zajmował się między innymi projektowaniem, wykonawstwem i nadzorowaniem prac związanych z ochroną i odnawianiem powierzchni leśnych, zalesianiem gruntów porolnych, wprowadzaniem zadrzewień śródpolnych, pielęgnacją upraw i młodników, pozyskaniem drewna. Nadzorował projektowanie i zakładanie szkółki leśnej, a także był pomysłodawcą i odpowiedzialnym z ramienia inwestora za realizację kompleksu obiektów tworzących Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Kliniskach, w tym zagospodarowania otoczenia i ścieżki spacerowo - dydaktycznej. Jednocześnie interesował się sztuką zakładania i pielęgnacji ogrodów oraz urządzaniem miejsc do rekreacji i wypoczynku.
Od maja 1998 roku właśnie ta dziedzina zdominowała jego zawodową aktywność. W latach 2009-2010 był słuchaczem podyplomowego studium architektury krajobrazu. Jest także rzeczoznawcą SiTR z zakresie leśnictwa i terenów zielonych oraz inspektorem III stopnia w zakresie bezpieczeństwa placów zabaw. Posiada uprawnienia doradcy leśnego.

ZKiPZ "Gaja" wciąż rozwija zarówno zakres jak i skalę świadczonych usług. Bardziej szczegółowo piszemy o nich dalej. Tu serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością oraz do nawiązania kontaktów, które, mamy nadzieję, przyniosą pożytek i satysfakcję klientom i nam.