Gaja - Zakład kształtowania i pielęgnowania zieleni

WYCINKI I PRZYCINANIE DRZEW

Dokonujemy profesjonalnej wycinki, przycinki i pielęgnacji drzew w miejscach trudno dostępnych, takich jak np. cmentarze. Usuwamy drzewa owocowe i ozdobne. Wykonujemy prace na wysokościach z użyciem odpowiedniego sprzętu. W zakres naszych usług wchodzi przygotowanie terenu pod budownictwo, wywóz oraz uprzątnięcie obszaru prac. Cena zabiegu jest ustalana każdorazowo z klientem po wstępnych oględzinach na podstawie stopnia trudności cięcia.